HISTORY OF MALLORCA

El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750). Estudio de una élite de poder durante el siglo XVIII

Spanish Studies / Spanish / Early Modern Church History / History of Elites / Church History / Elites and Society / Mallorca / Cathedral chapters / Catholic Church History / Bishops / HISTORY OF MALLORCA / Bishop / Lul·lisme / Elites and Society / Mallorca / Cathedral chapters / Catholic Church History / Bishops / HISTORY OF MALLORCA / Bishop / Lul·lisme

Por esto murieron nuestros héroes

Political Science / Democratization / Politics / Colonialism / Post-Colonialism / Democracy / Spain / Catalonia / HISTORY OF MALLORCA / Independencia / Colonialism and Imperialism / Democracy / Spain / Catalonia / HISTORY OF MALLORCA / Independencia / Colonialism and Imperialism

Dólmenes y menhires. Megalitismo en las Islas Baleares.

Prehistoric Archaeology / Mediterranean prehistory / Megalithic Monuments / Iberian Prehistory (Archaeology) / Menorca / Minorca / Baleares /Balearic Islands / Megaliths (Archaeology) / Prehistory / Prehistoric Archeology / Mallorca / Megalithism / Megalitismo / Balearic prehistory / Megaliths / Dolmens / Menhir / Dolmen / Majorca / Illes Balears / Balearic Islands / HISTORY OF MALLORCA / Minorca / Megalithic monument / Ibiza / Balearic Archaeology / Eivissa / Megalithic Culture / Baleares /Balearic Islands / Megaliths (Archaeology) / Prehistory / Prehistoric Archeology / Mallorca / Megalithism / Megalitismo / Balearic prehistory / Megaliths / Dolmens / Menhir / Dolmen / Majorca / Illes Balears / Balearic Islands / HISTORY OF MALLORCA / Minorca / Megalithic monument / Ibiza / Balearic Archaeology / Eivissa / Megalithic Culture

ANCIENT ROMAN GAMES / Le tesserae lusoriae delle Isole Baleari, in C. FERRANDO, B. COSTA (eds.), In amicitia. Miscel·lània d’estudis en homenatge a Jordi H. Fernández, Eivissa 2014, pp. 69-74.

History / Ancient History / Cultural History / Cultural Studies / Archaeology / Classical Archaeology / Classics / Roman History / Art History / Media and Cultural Studies / Humanities / Cultural Sociology / Historical Archaeology / Social Sciences / Cultural Heritage / Material Culture Studies / Heritage Studies / Serious Games / Popular Culture / History and Classical tradition studies / Social and Cultural Anthropology / Identity (Culture) / Cultural Heritage Conservation / Heritage Conservation / Culture / Culture Studies / Funerary Archaeology / Intangible cultural heritage / Cultural Memory / Social History / Latin Epigraphy / World Cultural Heritage / Intangible Cultural Heritage (Culture) / Roman Epigraphy / Classical Reception Studies / Cultural Anthropology / Roman Empire / Heritage Management / Menorca / Minorca / Baleares /Balearic Islands / Spain (History) / Archaeology of Roman Hispania / History of mentality (Classics) / Archeologia / Material Culture / Cultural Patrimony / Arqueología / Spain / Historia Social / Heritage / Board Games / Historia / Games / Arqueología histórica / Ciências Sociais / Roman games / Arqueologia / Patrimonio Cultural / Hispania / Ancient board games / Storia Romana / Museum and Heritage Studies / Storia antica ed epigrafia latina / Classics: Ancient History and Archaeology / Roman Spain / Roman Small Finds / Epigraphy / Ciencias Sociales / Archeologie / Instrumentum domesticum / Storia / Cultura / Archéologie / Patrimoine / História / Historia Cultural / Roman Art / Humanities and Social Sciences / Arqueología romana / Roman archeology / Archeologia Classica / Archeologia Romana / Epigrafia / Epigraphy on Instrumentum Domesticum / Patrimonio / History of Humanities / Archaology / Juegos / Pollentia (Roman city, Mallorca) / Epigrafia, Hispania Romana / Tesserae / History of Board Games / Archäologie / Patrimônio Histórico / Epigrafía romana / Património Cultural Imaterial / HISTORY OF MALLORCA / Patrimônio Cultural / Humanidades / Instrumentum Inscriptum / Arqueología, Historia Antigua, Antigüedad Tardía, Roma, Hispania, Mundo Ibérico / Roman bone artefacts / Epigrafia romana / Baleares / Roman board games / Patrimonio cultural inmaterial / Balearic Archaeology / Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité grecque et romaine / Klassische Archäologie / JUEGOS TRADICIONALES / Impact of Social Sciences and Humanities / Provinzialrömische Archäologie / Cultural Haritage / Culural Heritage / Roman Archaeology / Gallo-roman instrumentum / Romanización En Menorca / Archäologie der römischen Provinzen / UNESCO world heritage / Manufatti in osso / Ibiza Romana / Instrumentum Domesticum Inscriptum / Archeology / Patrimonio Culturale: Valorizzazione / Ciencias Sociales Y Humanidades / Classics and Ancient History / Ancient Toys and Games / Classical Archaeology / Classics / Roman History / Art History / Media and Cultural Studies / Humanities / Cultural Sociology / Historical Archaeology / Social Sciences / Cultural Heritage / Material Culture Studies / Heritage Studies / Serious Games / Popular Culture / History and Classical tradition studies / Social and Cultural Anthropology / Identity (Culture) / Cultural Heritage Conservation / Heritage Conservation / Culture / Culture Studies / Funerary Archaeology / Intangible cultural heritage / Cultural Memory / Social History / Latin Epigraphy / World Cultural Heritage / Intangible Cultural Heritage (Culture) / Roman Epigraphy / Classical Reception Studies / Cultural Anthropology / Roman Empire / Heritage Management / Menorca / Minorca / Baleares /Balearic Islands / Spain (History) / Archaeology of Roman Hispania / History of mentality (Classics) / Archeologia / Material Culture / Cultural Patrimony / Arqueología / Spain / Historia Social / Heritage / Board Games / Historia / Games / Arqueología histórica / Ciências Sociais / Roman games / Arqueologia / Patrimonio Cultural / Hispania / Ancient board games / Storia Romana / Museum and Heritage Studies / Storia antica ed epigrafia latina / Classics: Ancient History and Archaeology / Roman Spain / Roman Small Finds / Epigraphy / Ciencias Sociales / Archeologie / Instrumentum domesticum / Storia / Cultura / Archéologie / Patrimoine / História / Historia Cultural / Roman Art / Humanities and Social Sciences / Arqueología romana / Roman archeology / Archeologia Classica / Archeologia Romana / Epigrafia / Epigraphy on Instrumentum Domesticum / Patrimonio / History of Humanities / Archaology / Juegos / Pollentia (Roman city, Mallorca) / Epigrafia, Hispania Romana / Tesserae / History of Board Games / Archäologie / Patrimônio Histórico / Epigrafía romana / Património Cultural Imaterial / HISTORY OF MALLORCA / Patrimônio Cultural / Humanidades / Instrumentum Inscriptum / Arqueología, Historia Antigua, Antigüedad Tardía, Roma, Hispania, Mundo Ibérico / Roman bone artefacts / Epigrafia romana / Baleares / Roman board games / Patrimonio cultural inmaterial / Balearic Archaeology / Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité grecque et romaine / Klassische Archäologie / JUEGOS TRADICIONALES / Impact of Social Sciences and Humanities / Provinzialrömische Archäologie / Cultural Haritage / Culural Heritage / Roman Archaeology / Gallo-roman instrumentum / Romanización En Menorca / Archäologie der römischen Provinzen / UNESCO world heritage / Manufatti in osso / Ibiza Romana / Instrumentum Domesticum Inscriptum / Archeology / Patrimonio Culturale: Valorizzazione / Ciencias Sociales Y Humanidades / Classics and Ancient History / Ancient Toys and Games

Amor i economia a la Part Forana de Mallorca: entre la fraternitat de béns i les esposalles (1289-1325)

Historia Social / Historia / Historia Medieval / Historia Cultural / HISTORY OF MALLORCA

Es Teix: formació, evolució i explotació d’una possessió de muntanya a la Serra de Tramuntana de Mallorca (1229-...)

Medievalism / Historia agraria / Historia Medieval / Historia Economica / HISTORY OF MALLORCA

El repartiment feudal de Mallorca: La porció del Comte d\'Empúries (1230-1235)

Medievalism / Feudalism and Lordship / Historia Medieval / HISTORY OF MALLORCA / Reconquista / Señoríos / Feudalism / Señoríos / Feudalism

Sobre el poblament musulmà d\'Almallutx. Un exercici de localització d\'algunes alqueries i rafals del \'jûz\' de les Muntanyes de Mallorca

Al Andalus (Islamic History) / Feudalism and Lordship / Toponymy / Arqueologia Medieval / Historia Medieval / Historia Economica / HISTORY OF MALLORCA / Historia Economica / HISTORY OF MALLORCA

Un recull dels genèrics i topònims més antics de la vall de Sóller (1232-1350)

Historia / Historia Medieval / HISTORY OF MALLORCA / Toponimia

L\'hospital de pobres de la vila de Sóller: els primers anys d\'existència (1322-1450)

Urban History / Historia Urbana / Historia / Historia de la Medicina / Historia Medieval / HISTORY OF MALLORCA

Una iniciativa urbanística en el segle XIV: l\'obertura del carrer de l\'Hospital (Sóller, 1319-1338)

Urban History / Historia Urbana / Historia / Historia Medieval / HISTORY OF MALLORCA / Historia del Urbanismo

La producció periodística de les impremtes solleriques Marquès i Calatayud

Patrimonio Cultural / Historia Contemporánea de España / Historia de la prensa / HISTORY OF MALLORCA / Historia del periodismo / Historia Industrial

Aproximació a la història industrial de Sóller: l’arxiu de la fàbrica de Can Bac (1890-1960)

Archives / Historia / Archivística / Patrimonio Industrial / Historia Economica / Historia Contemporánea de España / HISTORY OF MALLORCA / Historia Industrial / Historia Contemporánea de España / HISTORY OF MALLORCA / Historia Industrial

Els topònims del Cadastre de Rustica de 1964 de la ciutat de Sóller

Historia Contemporánea de España / HISTORY OF MALLORCA / Toponimia / Agrimensura Y Catastro
Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.