Catalan Studies

La lleugera mandra que ens envolta

Catalan Studies / Literature / Literatura catalana

Vila i Moreno, F. Xavier (2004) El català i el castellà a començaments del mil·lenni a Catalunya: condicionants i tendències. A: Payrató, Lluís i Vila, F. Xavier (2004) Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 29-51.

Catalan Studies / Catalan Language / Language Variation and Change / Spanish Linguistics / Spanish in contact with other languages / Language contact / Language Interference‎ / Language contact / Language Interference‎

Primera sesión del SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA -ASOCIACIÓN ARAGONESA DE SOCIOLOGÍA-

Catalan Studies / Catalan Language / Sociolinguistics / Sociolingüística / Aragonese Language

Joan Roís de Corella, Psalteri: edició crítica, estudi introductory i notes de Josep Lluís Martos (Biblioteca d’Autors Valencians, 59). Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2013, 360 pp. Revista de Literatura Medieval XXVI (2014) 371-373.

Catalan Studies / Medieval Iberian Literature / Medieval Iberian History / Book of Psalms / Literature and the Bible / The Book of Psalms / Joan Roís de Corella / The Book of Psalms / Joan Roís de Corella

LA BOFETADA DE SANTA TECLA AL REY PEDRO EL CEREMONIOSO: el reflejo legendario de las luchas por el control jurisdiccional de Tarragona / Saint Thecla’ slap to King Peter the Ceremonious: A Legendary Reflection of the Struggles for Jurisdictional Control of Tarragona

History / Cultural History / Cultural Studies / Catalan Studies / Medieval Literature / Medieval History / Hagiography / Medieval Church History / Folk legends / Kingship (Medieval History) / Church History / Medieval Crown of Aragon / Filologia Catalana / Tarragona / Urban Legends / Medieval Monarchy / Santa Tecla / Medieval History / Hagiography / Medieval Church History / Folk legends / Kingship (Medieval History) / Church History / Medieval Crown of Aragon / Filologia Catalana / Tarragona / Urban Legends / Medieval Monarchy / Santa Tecla

Todolí, Júlia (1992). \"Variants dels Pronoms de 3a Persona al PV. Regles fonosintactiques i morfologiques subjacents\"

Catalan Studies / Morphology / Pronouns / Romance Linguistics / Phonetics and Phonology

El llibre d\'anotacions de Mariano Berdura Gaig, un pagès de Sant Andreu a les darreries del segle XIX (1895-1897) (p. 37-49)

Rural Sociology / Catalan Studies / Barcelona / Catalunya / History of Barcelona / Cataluña / Historia de la cultura escrita / Historia de Catalunya / Món Rural / Cataluña / Historia de la cultura escrita / Historia de Catalunya / Món Rural

La urbanització Nadal i la consolidació del passeig de Santa Eulàlia (1870-1930) (p. 173-190)

Catalan Studies / Barcelona / Catalonia / Catalunya / History of Barcelona / Cataluña

El procès de distribució dels primers adjudicataris de les vivendes del Congrès Eucarístic (1954) (p. 163-174)

Catalan Studies / Barcelona / Catalonia / Participación ciudadana / Franquismo / Catalunya / History of Barcelona / Vivienda / Iglesia Católica / Vivienda de interés social / Catolicismo / Catalunya / History of Barcelona / Vivienda / Iglesia Católica / Vivienda de interés social / Catolicismo

La Escocesa, un espai fet a cop d\'innovar.

Catalan Studies / Barcelona / Patrimonio Cultural / Patrimonio Industrial / History of Barcelona / Historia de Catalunya

El vapor de la llana: trajectòria històrica.

Catalan Studies / Industrial Heritage / Barcelona / Patrimonio Cultural / Patrimonio Industrial / History of Barcelona

Veinticinco años de la Asociación de Vecinos del Barrio del Congreso

Catalan Studies / Barcelona / History of Barcelona / Asociacionismo

Las lenguas de España a debate

Catalan Studies / Spanish / Basque Studies / Galician Studies / Spanish History / Spain

Les estacions ferroviàries i el desenvolupament industrial i urbà. El cas de La Sagrera (Barcelona).

Catalan Studies / Barcelona / Catalonia / Historia / Patrimonio Cultural / Patrimonio Industrial / Ferrocarriles / Cataluña / Història de Barcelona / Arquitectura De Barcelona Siglo XX / Ferrocarril de alta velocidad / Ferrocarril y ciudad / Sagrera / Patrimonio Industrial / Ferrocarriles / Cataluña / Història de Barcelona / Arquitectura De Barcelona Siglo XX / Ferrocarril de alta velocidad / Ferrocarril y ciudad / Sagrera
Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.