Lectures cabals i delirants d\'El Jardí de les Delícies de Hieronimus Bosch, Matèria. Revista Internacional d\'Art, ns. 10-11. p. 91-148 (10.1344/Materia2016.10-11.5

Share Embed


Descripción

2016

Nova època ÍNDEX Rosa Alcoy, Bosch al país de l’art. L’anvers i el revers del monogràfic. 7

Bosch al país de l’art

BOSH AL PAÍS DE L’ART Perseguint una grilla: antecedents per a Bosch M. Rosa Terés, El món fantàstic de les misericòrdies, un repertori a l’abast del Bosch. 21 Federica Toniolo, Creature fantastiche, naturalismo e ascendenze classiche nella miniatura del Rinascimento italiano. 37 Teresa Vicens, Un element misteriós en algunes escenes d’adoració flamenques. 55 La grilla meravellada: Bosch i l’època moderna Carmen Garrido, El Bosco: el proceso creativo de sus pinturas. 77 Rosa Alcoy, Lectures cabals i delirants d’El jardí de les delícies de Hieronymus Bosch. 91 Magda Polo Pujadas, La música instrumental y la música vocal en Hieronymus Bosch. 149 Didier Martens, Une réception en trois lieux : échos artistiques et littéraires d’un triptyque de Jérôme Bosch,

10-11

entre Venise, Palma de Majorque et Bruges. 169 Pau Castell, La figura de la bruixa en l’obra de Hieronymus Bosch. 205

2016

MATÈRIA Revista internacional d’Art 10-11

MATÈRIA

Silvia Canalda, A l’entorn dels set pecats capitals: la iconografia dels novíssims de Flandes a Catalunya. 225 Marc Borràs, Hieronymus Cock: ¿creador de boscos o copista? 243 La grilla experta: un món post-bosquià contemporani José Enrique Monterde, El Bosco en el cine: del «film de arte» al ensayo fílmico. 265 Manel García Clavero, De Bosch a Joan Ponç: imaginari i genialitat. 285 Aleix Roig, Hieronymus Bosch en l’obra de Modest Cuixart. 297

Bosch al país de l’art

Maria Moreno, El excretor de monedas. Presencias del modelo bosquiano en el arte escatológico contemporáneo. 309 Marta Piñol, El Bosco a través del New Media Art y del videoarte: una relación experimental. 327 Daniel López del Rincón, Reinvenciones contemporáneas de El Bosco: Civilization (2008), de Marco Brambilla. 347 Rosa Alcoy, Alba Barceló, Bosch en portada: de la pintura al món de l’edició. 357 LECTURES Vidal – Querol 381; Alcoy – Garcia 382; Cornago – Escalante 386; Gozza – Pessarrodona 388

ISSN 1579-2641

10

9 771579 264001

Departament d’Història de l’Art 16511_revista_materia_10-11_coberta.indd 1

25/11/16 11:06

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.