La demografia de s\'Arenal de Llucmajor: d\'un poble de pescadors i trencadors a un centre turístic

June 4, 2017 | Autor: Pere A. Salvà Tomàs | Categoría: Tourism Studies, Tourism Impacts, Population Studies, Tourist destination
Share Embed


Descripción

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.