\"Els grups socials a Manresa\" a D.D.A.A., Historia de la Ciutat de Manresa (1900-1950), Manresa, Caixa d\'Estalvis de Manresa, 1991, pp. 7-30

July 25, 2017 | Autor: Ferrer-alos Llorenç | Categoría: Agrarian History, Social Class, Historia Social, Catalonia, Catalonian History
Share Embed


Descripción

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.