Slide 1

December 15, 2017 | Autor: Trang Đoàn | Categoría: N/A
Share Embed


Descripción

13/12/2013

Nôi dung học phần

Mạng máy tính -Thờilượng: 30 tiết-GVGD:

Đặng Ngọc Sang -Email: [email protected]; Phone: 0905.526255 -Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm khách quan (40 câu hỏi trong thời gian 40 phút)

MẠNG MÁY TÍNH

  

1

Tổng quan về Mạng máy tính và các thành phần Truyền thông mạng TCP/IP Các dịch vụ ứng dụng: Web, Mail, … Khai thác và quản lý hệ thống tài nguyên: ShareMạng máy tính là tập hợp 2 hay nhiều máy tính được kết nối lại với nhau  thông qua môi trường truyền (đường truyền)  theo một cấu trúc nào đó,  thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại với nhau

Tổng quan về MMT

MẠNG MÁY TÍNH

2

MẠNG MÁY TÍNH3

4

MẠNG MÁY TÍNH

Internet (International Network) Internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông

MẠNG MÁY TÍNH

6

Lợi ích mà MMT mang lại: 

Chia sẻ tài nguyên (dữ liệu, chương trình, thiết bị) Nâng cao hiệu quả khai thác thông tin Tiết kiệm chi phí & tăng độ tin cậy, tính bảo mật của thông tin MẠNG MÁY TÍNH

5

1

13/12/2013

Intranet

Mạng không dây (wireless)  

là một mạng LAN riêng được thiết kế cho việc sử dụng bởi tất cả mọi người bên trong một tổ chức Ưu điểm: tính di động và loại bỏ được sự rườm rà của việc đi cáp Nhược điểm: nhiễu sóng radio do thời tiết, do các thiết bị không dây khác, hay các vật chắn 

7

Mạng tập trung (Mô hình Domain) Client/Server hệ thống mail nội bộ hay một bảng thư tín. Hoặc nhiều cổng Web site có chưa các tin tức, thông tin cá nhân của công ty

MẠNG MÁY TÍNH

sử dụng sóng radio hay sóng cực ngắn …

Bảo mật ??? MẠNG MÁY TÍNH

8

Mạng ngang hàng (Workgroup)

Các máy trạm được nối với các máy chủ, nhận quyền truy nhập mạng và tài nguyên mạng từ các máy chủ An ninh trên các domain được quản lý bởi một số máy chủ đặc biệt gọi là domain controller

MẠNG MÁY TÍNH

9

MẠNG MÁY TÍNH

11

các máy trên mạng chia sẻ tài nguyên không phụ thuộc vào các máy khác trên mạng mỗi máy có chức năng vừa là server vừa là client, và duy trì những tài khoản, việc quản trị, và những chính sách bảo mật của riêng nó

MẠNG MÁY TÍNH

10

2

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.