Proposta de Cadena Operativa de Construcció dels Navetiformes del Bronze Balear i la seva Aplicació Pràctica (Memòria d\'Investigació) Tom II

July 10, 2017 | Autor: E. Garcia Amengual | Categoría: Archaeology of Architecture, Bronze Age, Balearic prehistory, Chaîne Opératoire
Share Embed


Descripción

PROPOSTA DE CADENA OPERATIVA DE CONSTRUCCIÓ DELS NAVETIFORMES DEL BRONZE BALEAR I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ. Tom II.

AUTOR: EMILI GARCIA AMENGUAL DIRECTOR: DR. MANUEL CALVO TRIAS Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Universitat de les Illes Balears. 9 de juliol de 2014

INDEX D’ALCATS MATRIU I LÀMINES.

3

Alçats Alçat 6.1. Anàlisi del procés constructiu del parament interior del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Alçat 6.2. Anàlisi del procés constructiu del parament exterior del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Alçat 6.3. Anàlisi del procés constructiu de la façana del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Alçat 6.4. Anàlisi del procés constructiu del nínxol del mur sud del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Alçat 7.1. Anàlisi constructiu del primer mur de contenció del Navetiforme Alemany. Alçat 7.2. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 1) del Navetiforme Alemany. Alçat 7.3. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 2) del Navetiforme Alemany. Alçat 7.4. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 3) del Navetiforme Alemany. Alçat 7.5. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 4) del Navetiforme Alemany. Alçat 7.6. Anàlisi constructiu del parament interior SW del Navetiforme Alemany. Alçat 7.7. Procés constructiu del parament interior NE del Navetiforme Alemany. Alçat 7.8. Anàlisi constructiu del parament exterior NE del Navetiforme Alemany. Alçat 7.9. Anàlisi constructiu del parament exterior SW del Navetiforme Alemany. Alçat 7.10. Procés constructiu del parament interior SW de la reforma del Navetiforme Alemany. Alçat 7.11. Procés constructiu del parament exterior NE de la reforma del Navetiforme Alemany. Alçat 7.12. Procés constructiu del parament interior NE de la reforma del Navetiforme Alemany. Matrius Matriu 6.1. Matriu harris del del Navetiforme I de Closos de can Gaià. Matriu 7.1. Anàlisi Estratigràfic dels murets d’anivellació del Navetiforme Alemany. Matriu 7.2. Matriu harris del procés constructiu del parament interior SW del Navetiforme Alemany. Matriu 7.3. Matriu harris del procés constructiu del parament interior NE del Navetiforme Alemany. Matriu 7.5. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior NE del Navetiforme Alemany.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28

4

Matriu 7.4. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior SW del Navetiforme Alemany. Matriu 7.6. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior SW de la reforma del Navetiforme Alemany. Matriu 7.7. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior NE de la reforma del Navetiforme Alemany. Matriu 7.8. Matriu harris del procés constructiu del parament interior NE de la reforma del Navetiforme Alemany. Plantes Planta 6.1.Planta de la UE 37 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.2. Planta de les UES 63, 95, 96 i 130 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.3. Planta amb els elements estructurals de la fase de construcció del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.4. Planta de les UES 36 i 125 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.5. Planta amb les remodalacions estructurals del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.6.Planta de les UES 9,30, 35 i els negatius de forat de pal del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.7. Planta de la UE 34 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.8. Planta de la UE 33 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.9. Planta de la UE 2 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.10. Planta amb l’analisi constructiu del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.11.Anàlisi procés constructiu de l’enllosat d’entrada (visió objectiva) del navetiforme I closos Planta 6.12. Planta amb la distribució d’argila de la UE 2 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.13. Planta amb la distribució d’argila de la UE 33 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.14. Planta amb la distribució d’argila de la UE 34 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.15. Distribució argila de la UE 9 del navetiforme I de Closos de can Gaià. Planta 6.16. Distribució argila de la UE del navetiforme I de Closos de can Gaià. Planta 6.17. Distribució de l’argila de la UE 36 del navetiforme I de Closos de can Gaià. Planta 6.18. Planta amb la distribució d’argila de la UE 37 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Planta 6.19. Planta amb la distribució d’argila de les UES 95 i 96 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

29 30 31 32

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Planta 6.20. Planta amb la seqüencia constructiva de les remodalacions estructurals del navetiforme I de Closos de Can Gaià. 53 Planta 6.21. Anàlisi del procés constructiu de l’enllosat interior del navetiforme I Closos Planta 7.1. Anàlisi constructiu plataforma d’anivellació. Planta 7.2. Anàlisi constructiu dels Murs del navetiforme. Planta 7.3. Anàlisi constructiu dels murs parament intermedi. Planta 7.4. Anàlisi constructiu dels murs parament intermedi. Planta 7.5. Anàlisi constructiu de la reforma dels Murs del navetiforme . Planta 7.6. Anàlisi Acabats i tractament del terra del navetiforme Alemany en el Bronze Final. Planta 7.7. Mobilitat del navetiforme Alemany durant el Bronze Final.

54 55 56 57 58 59 60 61

5

ALÇATS

6

Alçat 6.1. Anàlisi del procés constructiu del parament interior del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

7

1 m

62/10 142/4

52/4 7

4/2

51/1

49/2

83/4 82/5 134/6

42/8 139/7

78/6 79/4

80/3 81/9

48/3

141/3 140/3

45/4

43/5

37/2 39/1

35/3

34/4

74/7 73/8 77/6 32/3 75/2

33/5

47/5

143/4

50/3

138/7 137/6

46/6

38/3

44/6 41/7

36/3

76/4 128/5

72/9 70/6 71/10

67/5

65/9 60/10 53/6 66/6 64/7 63/8 61/9 58/11 55/12 52/5

69/7

31/1

30/2

28/3 27/2

54/3 29/4 68/6

26/1 59/3

22/4 19/5 25/2 24/3 56/4 23/5 21/6 20/6 57/5

8/1 18/6

16/7 17/8

15/9

13/8 14/10

40/6 1

Primera filada

Segona filada Tram d’enllaç

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m

Alçat 6.2. Anàlisi del procés constructiu del parament exterior del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

1

200/7

169

8

181 183

11/2

179 180

176/2

171

124/4

115

118/3

122/2

108/2

114 113

111/4

123

110/3

160

153

5/3 148

161/7

102/6

100

150

189/4

112/5

98 96/4

140/2

91/4 146/9

104/2 101/1 109/3

165/2 163/4

182

106/6

107/1

117 120/3

185/4

152 157/4

166/3

125/3

168 186/3

149

164/5 119/2

172

173/5 178/1

158/5

121/1

126 175/4

184

167

170

174

177

m

162/3 159/5

105/4

151

89/4

99/1

97

103/3

90/3

92/2

1/1

88/5

187/2

86/8

156/2

85/2

129/5 188 190/3

194/3

93/3

95/2

196/5

154/7 145/6

147/9

155/6

94/3

144/9 87/9

199/9 191/2 192/1

193/2 195/4

197/7

198/8

1

Primera filada

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

Segona filada Bloc reforma Bronze final Bloc caigut o desplaçat recol·locat durant restauració estructura Bloc restituit durant restauració estructura

m

Alçat 6.3. Anàlisi del procés constructiu de la façana del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

9 1

m

5/5

7/4

6/3

8/1 1/1

2/2 3/1

4/2 10/2 11/1 9/2

Primera filada

1

m

Segona filada Bloc restituit durant restauració estructura

12/3

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

Alçat 6.4. Anàlisi del procés constructiu del nínxol del mur sud del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

205/5 10

77 1

78

m

207/5

212/4

102

211/1

101

204/4 32

151/1

75

203/3 208/2 206/2

202/2 201/3

213

214 209/3

Primera filada

Segona filada Parament interior Parament exterior

210/3

00/0 número de bloc/número de pas

Alçat 7.1. Anàlisi constructiu del primer mur de contenció del Navetiforme Alemany. 623 624 622 616

617

621

626

5

m

11

Foto del primer mur de contenció durant l’excavació (Foto Albero, Calderon, Calvo, Gloaguen)

616/2

617/1

626

622/1 621/2

623/2

624/3

1

Primera filada

bloc sesnse relacions

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

625/4

m.

Alçat 7.2. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 1) del Navetiforme Alemany.

60 62

58

64 627

5

m

12

Foto ue 6 (tram 1) durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 627/1

58/6

62/3

64/2

60/4 57/7

59/5 63/4

61/4

1

60 62 627

58 Primera filada

64 bloc sesnse relacions

Vista de l’absis durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m.

Alçat 7.3. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 2) del Navetiforme Alemany.

618

619

620

5

m

13

Vista de la ue 6 durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

618/3

619/2 620/1

618 619

620

1

Primera filada

Vista de l’absis durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

m.

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

Alçat 7.4. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 3) del Navetiforme Alemany.

610

612

613 614

5

m

14

Vista de l’absis durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 610/5

612/3

613/2

614/1

611/4

1

610

612

613

614 Primera filada

Vista de la ue 6 durant l’excavació campanya 2010 ( Tram 3) (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m.

Alçat. 7.5. Anàlisi constructiu del segon mur de contenció (Tram 4) del Navetiforme Alemany.

596

597 598

599 600 602 604

603

5

m

605

15

Vista de l’absis durant l’excavació campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 597/7 596/6

601/4 598/5

599/4 600/3

603/1

602/2 604/4 605/3

597 596

598

599 600

603

602 604

1

605

Primera filada

bloc sesnse relacions

Vista de la ue 6 durant l’excavació campanya 2010 ( Tram 4) (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m.

Alçat 7.6. Anàlisi constructiu del parament interior SW del Navetiforme Alemany.

5

m

Parament interior SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

16

147/9

144/11

134/8

141/6

136/7 133/5 148/8

146/10 143/8

142/7 135/6

137/3

153/10

154/7 149/1

139/4

156/10

173/13

177/11

152/11

140/5

132/1

131/2

161/11

150/6

145/8

162/8

157/9

167/7 163/8 169/6

151/6

166/4

186/9

560/7

563/7

183/2

175/3 181/4

567/7

562/8

184/5

155/7

130/3

561/10 180/9

171/15

176/5

158/5

138/2

170/16 179/10

564/7

190/5 565/7

192/5 191/6 566/7

213/8

209/7

568/8

208/6 193/7 195/6

196/5

217/11 219/10 230/10 215/7 218/6 234/7 216/5

211/10 212/10 210/9

198/4

205/4

207/5

231/8

206/3

187/1

241/9

174/12

199/2 200/3

203/2 202/3

204/4

225/5

238/2 248/2 242/3

1

283/8

262/9

253/7 250/8 252/5

233/5

239/4

269/9 267/10

254/8

240/1

214/3

221/4

268/10

255/9

245/2

228/6

164/8 172/14

261/11

243/8 247/10246/9

232/10

263/6 256/5

251/3

282/6

270/8 271/7

260/8

288/11

281/8

280/7

286/10 285/9

265/7

264/1

257/4

291/4 284/3

275/3

268/2

292/12

287/12290/13

278/2

293/1

274/4

m

273/5

289/5

Primera filada

Segona filada Tram d’enllaç

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

294/3

295/2 296/3

277/4 279/3

272/3

Alçat 7.7. Procés constructiu del parament interior NE del Navetiforme Alemany.

5

m

Parament interior NE Durant campanya adequació 2011 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

487/7

17

407/11

369/6 341/13

345/12

335/12

324/11 316/11

308/10

303/8

319/10

327/12

315/12 317/12 313/11 318/13

320/12 321/11

325/9

305/8

299/3 301/6

310/8

304/7 311/9

326/8

338/11

343/10

366/10

354/17 353/11

377/18

364/9

356/13

374/7

402/12

376/17

352/12

380/11

337/9

361/2

336/13

347/11

358/2

360/4

431/11 438/12

371/5

394/7

456/14

440/4 433/6

396/5 395/6

414/5 413/4 417/4

416/4

425/9 424/8

420/5

411/3

464/3

481/4

491/7

484/4

468/6

459/2

505/6 507/2 502/2

482/4 465/4

466/5

479/7

478/9

449/4

422/6 421/5

362/4

312/10

297/1

1

m

Primera filada

Segona filada tercera filada Tram d’enllaç

510/3

504/3

489/2

497/7 498/6

460/2 461/3 463/3

493/7

511/7

508/5

501/6

483/3

477/8

462/2 450/2

448/3

512/6 499 496/5

500/1 475/11 476/10

446/5

494/6

490/6

485/4

451/1

447/6

432/5 434/2 435/3

486/6

469/15 458/11

445/8 442/7

436/7

437/1

423/7

418/3 412/3

372/5 370/4 371/3 375/4

359/3 350/15

455/13

441/9

428/11

401/2 391/4 393/6

340/14

408/10

488/5

439/10

400/15 395/14 398/13

351/1

348/10

334/10

429/12 403/11

492/8

474/16 471/14 472/13 473/14

470/15

454/12

430/13

392/5

379/3

453/11

452/10

397/10

367/6

368/7

346/10

406/14 405/13

443/11 444/11 427/13

381/12

378/8

355/12 357/3

333/14

323/8

314/7

306/6 302/5

300/4

298/ 2

328/10

331/13 329/11 332/11330/12

321/14

307/11

404/13

365/9

349/14

342/12

344/13

339/15

309/8

363/5

409/12 410/11 426/12

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

503/3

509/4 506/4

Alçat 7.8. Anàlisi constructiu del parament exterior NE del Navetiforme Alemany.

5

m

550/5 553/7 552/6 551/6

554/4

555/3

556/2

570/1

557/3 558/1 569/3 559/2

578/4

572/3

18

571/2

576/3 573/2

574/1 579/1

575/2

606/2

577/2

1

Primera filada

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m

Alçat 7.9. Anàlisi constructiu del parament exterior SW del Navetiforme Alemany.

5

m

19 13/7

20/4

19/5

16/5 14/3

9/6 10/5

11/4

22/3 21/1 34/6

29/8

28/9

38/3 37/4

33/5 32/3

47/2

26/7

52/3

24

23 1

39/1 46/5

43/5 41/4

53/4 54/5 55/6

17/4

25/11

42/11

30/9

35/2 48/1

12/6

18/2 15/5

27/10

31/4

45/4

40/3

36/4

44/3

51/2

Primera filada

Tram d’enllaç

blocs caiguts

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

m

Alçat 7.10. Procés constructiu del parament interior SW de la reforma del Navetiforme Alemany.

5

m

20 98/16

1/1 3/6

8/5

65/14

6/6

77/6

580/4 5/3

2/2

581/10

70/3 71/7

66/3 68/3

89/17

90/14

73/9

1/1 4/4

81/13

81/13

67/2

69/ 3

582/10

78/7 79/8

56/15 84/16

85/17

86/18

92/16

109/16

96/18

99

80/5

82/2

83/1

83/1

127/19 128/18

97/17 103

108/15

110/17

126/13

93/15

112/11 106/5 107/4

101/3 95/5

124/12 123/14

118/10

125/9

113/12

88/2

75/4 76/3

7/7

94/18

100/4

72/8

129/17

105/14

87/18

91/15

74/14

102/6

111/12

116/7 117/7

115/6 114/7 119/12 121/10

1

m

Primera filada

Segona filada Tram d’enllaç

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

120/8 122/10

Alçat 7.11. Procés constructiu del parament exterior NE de la reforma del Navetiforme Alemany.

5

m

21

528/11 527/12

515/8 517/3

526/8 521/6

519/2 525/5 520/7

538/4

541 584/11

590/6

540/3 58/1

533/10 532/9

524/9 531/4

1

536/8

522/10

516/9

518/1

539

535/9

514/10

537/2

583/1

587/9 588/8 589/9 585/9586/10

592/4

544/3

594/2

591/5

595/1

542/4 545/2

593/3

549/1

543/5 547/3 546/4

534/3 548/5

523/9

530/10

m

Primera filada

Segona filada tercera filada Tram d’enllaç

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

Alçat 7.12. Procés constructiu del parament interior NE de la reforma del Navetiforme Alemany.

5

719/21 717/21

706/16 659/13

22

641/11

642/8

638/10 633/6

637/7

653/11

651/9

643/6 644/4

676/11

513

688/12

662/5

673/9

649/4

6759

672/8

635/6

656/7

632/4

645/3

629/2 626 627/1 628/3 646/4 630/3

671/2 648/5

693/13 698/14

674/10

650/10

654/5

647/4

655/6

664/5 663/7 665/6

666/1

678/8

679/7 682/6 684

680/3

669/3 670/3

667/6

668/7

751/21

752/22

704/15

712/3

703/16 702/5

685/6

694/2

689/1

700/4 701/4

711/2

705/1

727/2

710/3

699/3

755/10

746/4

740/3

739/1

723/19 735/14 692/3 695/16 707/18

738/7 736/16 745/5 737/15

724/18

630/7

631/5 634/5

Primera filada

Segona filada

759/21

758/17

728/9 741/6

760/23

753/20

732/18 750/17 725/17 730/16 742/13 729/15 748/11

713/16 708/17

696/15

691/4

722/21

714/20 709/18

683/4 681/7

744/23 743/19

661/12

652/10

731/19

686/8

687/7

677/10

720/21

718/21

726/23 715/19 716/20721/24

658/8 657/8

640/12

510

697/16

660/13

636/8

639/9

m

000/0 número del bloc o falca / número d’acció

757/5

754/18 749/12

747/12 756/6

MATRIUS.

23

Matriu 6.1. Matriu harris del del Navetiforme I de Closos de can Gaià.

1 m

24

55 58 94

60

154

147

144

73

164 124

111

63

120 175

125 176

178

118

119

122 121

109

110 108 107

166

165

163 162

103 104

200

158 156

187

101

106

166 102

96

94 95

93 92

99

44

46

89

91

157

74

69

64

77

68

66

41

47

62

84

83

45

50

48

112

159 105

86

88

129 173

189

140

1

2

6

4 3

78

40

36

79

38

35

21

53

67

29

128

59

28

104

18

20

23

52 22

56

34 32

16

70 57

76

186

185

24 11

37

49 51

17

33

43

80

7

5

90 85

13

81

87

42 155

145

61

65

72 146

15

14

71

39

75

30

25

27 26

31

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

9

10

8

12

Matriu 7.1. Anàlisi Estratigràfic dels murets d’anivellació del Navetiforme Alemany. Segon Muret d’anivellació

Primer Muret d’anivellació

Tercer Tram

Quart Tram

Segon Tram

Primer Tram 5

Primer Tram

m

5

m

Quart Tram

57

596

Tercer Tram

25

625

58

611

610

597

Segon Tram

624

59 618 621

616

612

598

623

60 619 617

626

613 601

622

599

604

600

605

62 620 63

614

61 627 602

Blocs primera filada

Blocs primera filada Falques primera filada

603

Matriu 7.2. Matriu harris del procés constructiu del parament interior SW del Navetiforme Alemany.

Parament interior SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 170 5

m

171 261

172

26

146

136

147

144

142

145

148

143

135

141

164 154

150

152

161

174

153

156

177

155

157 151

140

255

262

173

230

211

179

561

180

186

210

232

243

247

241

212

231 234

219

213

246

256

217

286

287

292

250 158

134 133

139

176 166

560 562

175

563

191 564

565

218 252

193

568 192

215

228

567

566

196

209

225

233

195

216

184

190

267

260

288

285

270

289

207 253

273

269

258

274

271

283

281

291 204

239

200

214

221

205

137 181

263

206

242

254

275

257

272

251

268

265

280

279 277

282

284

294

130

295

132

198

183

138

131

149

199

203

238

245

248

240

187

278

264

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

293

296

Matriu 7.3. Matriu harris del procés constructiu del parament interior NE del Navetiforme Alemany.

5

m

Parament interior NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

27 311 310

317 307

313 316 318 309

308

314

319

320

327

329

326

332

334

345

400

347

392

399

348

375

373

372

370

395

397

367

323

394

398

380

374

368

337

328

321

346

330

324 312

393

331

322

377

396

376

391

425 424 423 422

413

421

412

409 416

420

413

410

407

405

404

428

406

402

427

403

474 472

426

471 365

364

381

366

411

418

412

408 470

305 304

378

401

469

473

456 371 306

301

303

341 339

455 336

333

342

335

355 350 352

356

369 354

442

362 361

299 298

297

475

340

302 300

379

338

334

349 343

353

363 357

351

360

436

447

448

443

359

432

446

449

439

358

440

450

438

459

430

454

429

453

431 441

476

466

478

487

491

486

490

452

477

465 461 460

464

463 462

458

479

482

484

488

512

485 499

497

493

501

498

494

505

506

508

481 483

503

489

502

504

510

468

451

437

511 492

496 500

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Blocs tercera filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

Falques tercera filada

507

Matriu 7.4. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior SW del Navetiforme Alemany.

42

25 27

30

5

13

Parament exterior SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 28

46

28 29

43

34

33

45

41

54

52

44

53

51

47

48

40

37

36

38

32

31

20

15

10

17

16

11 14

22

35

39

9

26 19

55

12

18

21 Blocs primera filada Falques primera filada Blocs tram d’enllaç Falques tram d’enllaç

m

Matriu 7.5. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior NE del Navetiforme Alemany.

553 5

Parament exterior NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

551

552

29

578

550 569

554 555

556

557

559 558

576

572 571

570

573

575

606

574

579

577

Blocs primera filada Parament exterior NE Durant campanya adequació 2011 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Falques primera filada

m

Matriu 7.6. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior SW de la reforma del Navetiforme Alemany.

Parament exterior SW de la reforma del Bronze Final vista desde façana.

5

65

30

56 581

79

582

127

86

84

7

73

74

78

92

95 3

580

5

66

71

75

77

70

76

80

90

69

96 98

99

105 108 106

67

1

82

122

88

128

112

129

118

126

125 114

117

101 2

113 119 124

103 109

107

100 68

111

89

93

91

81

72

4

110

85

6 8

97

94

87

120

116

115

83

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

m

Matriu 7.7. Matriu harris del procés constructiu del parament exterior NE de la reforma del Navetiforme Alemany.

530

522

533

526

524

523

532

535

5

m

584

528

588

31

Parament exterior SW de la reforma del Bronze Final vista desde façana.

585

587 589 586 590

520

525

521

531

517 519 Parament exterior SW de la reforma del Bronze Final vista desde costat SW.

518

591 538

534

536

537

543

539

592

548

542

540

593

546

544

541

594

545

547

583

595

549

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Blocs tercera filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

Falques tercera filada

Matriu 7.8. Matriu harris del procés constructiu del parament interior NE de la reforma del Navetiforme Alemany. 721

719

718

714

720

715

713

716

724

715 713

Parament interior NE de la reforma del Bronze Final vista desde façana.

640

659

703

638

650

32

639

708 731

704

695

744

726

698

653

641

706

696

661

693

743

688

732

652

651

676

725

730

674

642

729 643

658

644

657

673

736

737

752

675 735

636

637

656

635

655

753

663

742

749

664

654

634

630

646

628

645

760

758 720 755

681

679

662

647

682

649

756 738

683 701

632

754

678

667

702 633

759

668

665

748

631

750

672 747

Parament interior NE de la reforma del Bronze Final vista desde l’interior del navetiforme.

m

709

697 660

5

757

684

747

741

700 669

670

746 680

699

710

712 740

671

629

627

666

694

689

711

705

627 639

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

Matriu 7.2. Matriu harris del procés constructiu del parament interior SW del Navetiforme Alemany.

Parament interior SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen) 170 5

m

171 261

172

33

146

136

147

144

142

145

148

143

135

141

164 154

150

152

161

174

153

156

177

155

157 151

140

255

262

173

230

211

179

561

180

186

210

232

243

247

241

212

231 234

219

213

246

256

217

286

287

292

250 158

134 133

139

176 166

560 562

175

563

191 564

565

218 252

193

568 192

215

228

567

566

196

209

225

233

195

216

184

190

267

260

288

285

270

289

207 253

273

269

258

274

271

283

281

291 204

239

200

214

221

205

137 181

263

206

242

254

275

257

272

251

268

265

280

279 277

282

284

294

130

295

132

198

183

138

131

149

199

203

238

245

248

240

187

278

264

Blocs primera filada

Blocs tram d’enllaç

Blocs segona filada

Falques primera filada

Falques tram d’enllaç

Falques segona filada

293

296

PLANTES.

34

Planta 6.1.Planta de la UE 37 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

35

UE 37

1

m

Planta 6.2. Planta de les UES 63, 95, 96 i 130 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

36

UE 95

UE 63

UE 96 1

m

UE 130

Planta 6.3. Planta amb els elements estructurals de la fase de construcció del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

37 1

m

Planta 6.4. Planta de les UES 36 i 125 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

38

UE 36

1

m

UE 125

Planta 6.5. Planta amb les remodalacions estructurals del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

39

UE 37

1

m

Planta 6.6.Planta de les UES 9,30, 35 i els negatius de forat de pal del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

UE 35

40

UE 9

UE 30

1

m

Planta 6.7. Planta de la UE 34 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

41

UE 34

1

m

Planta 6.8. Planta de la UE 33 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

42

UE 33

1

m

Planta 6.9.Planta de la UE 2 del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

43

UE 2

1

m

Planta 6.10. Planta amb l’analisi constructiu del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

44 Original 1 pas realitzat 4 pas realitzat

1

m

2 pas realitzat

3 pas realitzat

Planta 6.11.Anàlisi procés constructiu de l’enllosat d’entrada del navetiforme I closos

68/14 46/13 47/12 45/12

42/14 80/12

41/13 40/12

39b/12

72/11

38/11

57/12

56/11 50/11

67/12

37/10

36/11

48/11

44/11

49/10

39/12 43/11

51/13

32/8 77/9 66/9

31/7

28/6

29/8

33/9

30/3

34/4

45

81/6 86/7 87/7

6/5

73/7

64/7

74/7

63/7

52/12

55/6

75/7

65/6 22/3

21/2

21/7

17/8 16/7

19/6

18/6 61/7 62/8

79/12 54/13

24/5

14/1

5/6

53/11 53b/11

69/7

25/6

23/6

15/7

10/6

8/7 7/6 71/8

76/7

13/3 12/4 82/3

11/2

35/3

9/7

26/6

27/5

58/10

78/12

4/5

20/7 84/7

3/5

59/7

2/6

60/6

70/7

1

0/0 número bloc / número pas

1

m

Planta 6.12. Planta amb la distribució d’argila de la UE 2 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

191 70

549

31 20 111

132

54

134

16

46

22

9 12

1 154

16 92

10

9

86

8

3 39

9

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

4

2

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

3

101-150 frag .

Planta 6.13. Planta amb la distribució d’argila de la UE 33 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Distribució de pes (en grams)

25

148 683

8 401

407 22 190 7

Distribució de fragments

196

276 377

47

309

42

88

8

72

32

5

5

388

19

21

138

23

35

4

26

196

22

92

1

134

1073

213

705

416

72

774

93

500

999

206

403

265

867

949

194

424

10

116 2826

101

33

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

40

85

29

8

89

153

17

12

96

25

33

41

10

33

66

133

44

80

5

179

7

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

56

101-150 frag .

Planta 6.14. Planta amb la distribució d’argila de la UE 34 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

742 74

658

111

1032 589

46

56

2200

771

869

470

1694

324 446

952

405

48

390 560 19 299

226

439 26

824

832

1296

340

900

1118

148

216

223

399

93

16

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

244

87 333

57 26

79

14

23

86

110

74

56

91

18

5

9

32

139

33

96

112

29

35

36

75

217

77

1870 806 10

8

332

133

8

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

92

22

101-150 frag .

Planta 6.15. Distribució argila de la UE 9 del navetiforme I de Closos de can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

580

49

103

130

136

16

29

575

593

11

296

150

65

87

217

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

47

363

98 60

349

576

125 99 30 17 14

1001-1500 g

134 79 29

101

21 13

22 12

116

1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

34

101-150 frag .

Planta 6.16. Distribució argila de la UE del navetiforme I de Closos de can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

140

501 196 337 1276 85

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

49

1520

101

237

169

57

41

49

571

760

319

436

378

1464

422

152

406

748

120

512

111

50 1-500 g

580

16

34 87 204

68

196 46 162

9

130

33

1001-1500 g

57 35

19

1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

101-150 frag .

Planta 6.17. Distribució de l’argila de la UE 36 del navetiforme I de Closos de can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

6

19 64

78

569

21

72

14

31

6 7

51

72

303

524

43

20

70

90

36

500

17

1477

6

85

7

206

127

394

898

1134

14

39

113

134

6

127

520

518

144

4

23

93

88

36

371

641

18

58

62

14

17

78

352

2

35

13

49

1

13

27

275

260

10

43

930

55

33

76

44

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

7

71

75 19 30

134

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

49

101-150 frag .

Planta 6.18. Planta amb la distribució d’argila de la UE 37 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Distribució de pes (en grams)

Distribució de fragments

63

555

10

43

52 1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

101-150 frag .

Planta 6.19. Planta amb la distribució d’argila de les UES 95 i 96 del navetiforme I de Closos de Can Gaià. Distribució de pes (en grams)

108

Distribució de fragments

3

4

1

53

3

19

1-500 g

501-1000 g

1501- 2000 g

+ 2000 g

1001-1500 g 1-50 frag.

51-100 frag

151- 200 frag.

+ 201 frag.

101-150 frag .

Planta 6.20. Planta amb la seqüencia constructiva de les remodalacions estructurals del navetiforme I de Closos de Can Gaià.

54 Reformes 1 pas realitzat 1

m

2 pas realitzat

Planta 6.21. Anàlisi del procés constructiu de l’enllosat interior del navetiforme I Closos

77

40

32

16

8 3 2 55

1

7

6 5

12

9 11

14 17 13 27

10 23 24

4

28

15 26

30

37

16’

33 36

68

38

20

22

37

67

43 46

65

41

52

53

58 60

64

59 61

62

67

63 72

100

103

109

114

112

104

113

111

118

92

116

89

156

84

94

91

125

90 126

134

129

130

158

154

157

151 147 146 150 148149

122

135 136 131 132 133 127 128

159

152

119

121 124

160 161

157 155

123

93

155

158

110

120

85

88

117

115

153

106

105

87

71

107

99 106 102

82 86

70 73 74

98

85

71

42

156

108

97

83

64

42’ 54

96

79

45

53

56 55 57

80 81

69

39

19 21

47 50 49 44

31

18

25

95

66 76

40

48

51

34 35

78

38

16’ 29

173 172

145

137 139 138 142 142 141

174

175

162

144 163

143 164

176

168 167 170

166 165

169

183 182

178

177 180 182

179

185 183

171

181

189

184 186

196

187

188 196

201200199 193 198

192

191

195 194

198

00 Numero d’acció del proces constructiu enllosat

1

m

Planta 7.1. Anàlisi constructiu plataforma d’anivellació.

56

5

1 pas realitzat (ue 18)

2 pas realitzat (ue 9)

4 pas realitzat (ue 6)

5 pas realitzat (ues 7 i 51)

Blocs afegits durant la restauració

m

3 pas realitzat (ue 10)

Planta 7.2. Anàlisi constructiu dels Murs del navetiforme .

57

5

m

Original 1 pas realitzat

2 pas realitzat

3 pas realitzat

5 pas realitzat

6 pas realitzat

Reformes 4 pas realitzat

Blocs afegits durant la restauració

Planta 7.3. Anàlisi constructiu dels murs parament intermedi.

5

m

58

Vista ue 20 en el mur SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 20 en la cata mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 20 en el mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 20 en la cata mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 20 en la cata mur SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Planta 7.4. Anàlisi constructiu dels murs parament intermedi.

UE 50

UE 54 5

m

59

Vista ue 54 en el mur SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 50 en el mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 50 en la cata mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 54 en la cata mur NE Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Vista ue 54 en la cata mur SW Durant campanya 2010 (Foto Albero, Calderon, Calvo, Glaoguen)

Planta 7.5. Anàlisi constructiu de la reforma dels Murs del navetiforme .

60

5

1 pas realitzat

2 pas realitzat

4 pas realitzat

5 pas realitzat

Blocs afegits durant la restauració

m

3 pas realitzat

Planta 7.6. Anàlisi Acabats i tractament del terra del navetiforme Alemany en el Bronze Final.

61

5 Codols inserits en argila

capa d’argila compactada

lloses insertes en argila

Llars de foc

semicircunfarencies de pedres petites

Blocs afegits durant la restauració

m

Planta 7.7. Mobilitat del navetiforme Alemany durant el Bronze Final.

62

5

semicircunfarencies de pedres petites Blocs afegits durant la restauració

Llars de foc

m

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.