L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps. Tesi doctoral.

Share Embed


Descripción

L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps

Xevi Camprubí

Volum I

L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps

Xevi Camprubí i Pla

Volum I

Tesi doctoral dirigida pel doctor Agustí Alcoberro i Pericay Programa de doctorat Societat i Cultura Falcultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona 2013

ÍNDEX

Introducció................................................................................................................

PRIMERA PART

9

La impremta

Capítol 1. La capacitat econòmica i productiva de la impremta catalana............................

51

La quantitat d’impremtes, 51. La localització dels tallers, 65. La dimensió del sector editorial, 80. L’evolució de la producció, 85. El comerç interior i exterior, 97. L’economia dels impressors, 119. La diversificació empresarial, 142. Capítol 2. Els aspectes socials, polítics i legals de l’ofici d’impressor...................................

151

La presa de consciència, 151. La germandat dels estampers de Barcelona, 156. Les ordinacions dels estampers, 170. El conflicte per la venda de llibres, 187. La contribució en temps de guerra, 217. L’estamper de la Ciutat, 228. L’estamper del General, 247. La impressió de les Constitucions, 258. Les Decisions de la Reial Audiència, 268. L’impressor del Braç Militar, 286. Els encàrrecs de l’administració reial, 289. L’impressor del rei, 293. La legislació d’impremta, 303. El privilegi d’impressió, 323. Capítol 3. El funcionament de la indústria editorial..............................................................

331

Les categories laborals, 331. Les condicions de treball, 355. El rol de les dones i els nens, 367. Les característiques de l’espai, 375. La infraestructura necessària, 380. Les matèries primeres, 397. Les formes de finançament, 418. La formació de societats, 427. El contracte d’impressió, 432. Incompliments de contracte, 448. Tiratges, preus i beneficis, 455. Capítol 4. La impremta a Barcelona després de 1714............................................................

471

Pèrdues humanes i materials, 471. La confiscació de béns, 477. La imposició del Cadastre, 485. L’anul·lació de títols i oficis, 493. Els efectes de la repressió cultural, 499. Canvis en l’aplicació de la llei, 508.

SEGONA PART

Els impressors

Capítol 5. Rafael Figueró, punta de llança de la impremta catalana...................................

515

Els orígens familiars, 515. La venda del mas Figueró, 518. Inici de l’activitat com a impressor, 521. Les relacions familiars, 525. El creixement de la impremta, 530. El patrimoni dels Figueró, 536. L’activitat gremial i política, 542. Conflictes i plets juidicials, 547. Rafael Figueró i Jolis, 554. El declivi de la impremta, 559. Capítol 6. Els empresaris del sector editorial.........................................................................

567

La nissaga dels Cormellas, 567. El doctor Miquel Delmunts, 583. El notari Josep Forcada, 600. Antoni Lacavalleria, 617. Caterina Mathevat, 628. Capítol 7. Mestres amb impremta pròpia..............................................................................

639

Joan Baptista Altés, 639. Jacint Andreu, 643. Gabriel Bro, 650. Pau Campins, 658. Martí Gelabert, 661. Bartomeu Giralt, 694. Francesc Guasch, 698. Joan Jolis, 701. Josep Llopis, 707. Vicenç i Jaume Surià, 716. Josep Texidó, 729. Capítol 8. Els mestres administradors....................................................................................

741

Francesc Barnola, 741. Francesc Caís, 745. Jaume Caís, 750. Josep Casarachs, 756. Narcís Casas, 759. Jaume Gascón, major, 761. Tomàs Loriente, 763. Pere Pau Mateu, 765. Francesc Muns. Francesc Pasqual, 769. Jaume Plantada, 777. Josep Soler, 779. Domènec Taller, 783. Tomàs Vasiana, 785. Capítol 9. Llibreters en el negoci de la impremta………………………………..………….

787

Josep Moyà, Jacint Escona, Francesc Llopis, i Joan Terrasànchez, 787. Anton Ferrer i Baltasar Ferrer, 807. Joan Pau Martí, 817. Joan Piferrer. 825. Capítol 10. Els treballadors de la indústria tipogràfica.........................................................

831

Guillermo Francisco Alcanduz. Joan Alegre, 831. Francisco de Algacha. Rafael Altés, 832. Segimon Arimany. Miquel Artigas, 833. Gabriel Artigas, 834. Guillem Badia, 835. Onofre Balmes, 837. Rafael Barraudó, 838. Manuel Bassols. Pere Brugas, 841. José Pascual Bueno, 843. Benet Caís, 845. Sebastià Caís, 847. Joan Calvo, 848. Joan Camps, 850. Marc Casalins. Isidre Cassanyes, 851. Pere Màrtir Castells. Ramon Castiés, 852. Joan Codina, 853. Josep Comas. Francesc Cros, 854. Miquel Domenjó, 855. Joan Escardó, 859. Martí Escona, 861. Pere Esplugues. Josep Faig, 866. Pere Figueró, 867. Francesc Font, 869. Jaume Galón. Jaume Gascón, menor, 870. Pere Antoni Gelabert, 872. Antoni Gerolomba. Joan Giralt. Miquel Gros, 873. Josep Güell, 875. Joaquim Güell. Diego Guillarte, 879. Jaume Gut. Magí Iglesias, 880. Robert Lapedra, 881. Pere Larche, 883. Antoni de Lesa, 884. Jaime Magallón, 885. Herman Mans, 886. Anton Martí, 887. Joan Martí, 888. Pere Masses, 889. Francesc Massó. Joan Moner. Miquel Montanyès, 890. Cristòfor Moret. Joan Noguera, 891. Josep Palahí, 893. Jeroni Palol, 894. Pere Panel, 895. Miquel Pàrdols, 896. Jacint

Portús. Jaume Prat, 897. Jeroni Puig, 898. Joan Puig, 899. Francesc Pujol, 900. Joan Ramon. Francesc Ramon, 901. Josep Ribes, 902. Diego de Robles. Jeroni Roig. Joan Ros, 903. Anton Ros, 905. Jaume Sala, 906. Josep Santanach, 907. Antoni Sapera, 908. Segimon Sellabó, 909. Lluís Selma, 910. Simó Serrano. Francesc Soldevila, 911. Marià Soldevila, 912. Bonaventura Soler, 915. Jaume Soler, 916. Ramon Tarragó. Macià Terrades, 917. Pau Texidó. Domènec Torruella, 918. Joan Trulls. Diego de Vega. Isidre Vernet, 919. Jaume Vila. Josep Vila, 921. Simó Vila, 923. Antoni Vilaser. Joan Vinyals. Joan Vitrian, 925. Anton Xarni. Miquel Ximeno, 926.

TERCERA PART

La premsa

Capítol 11. La circulació de la informació a l’època Moderna.............................................

931

La velocitat de transmissió, 931. El funcionament del sistema de correu, 946. La xarxa europea de correu, 955. Ambaixadors, espies i confidents, 974. Agents i informadors a Catalunya, 979. La gènesi de la periodicitat, 997. Capítol 12. El procés de producció i difusió de notícies.......................................................

1003

Els redactors de les notícies, 1003. La credibilitat dels gaseters, 1014. L’inici del procés de producció, 1026. Barcelona, punt de redistribució, 1032. Un centre productor de notícies, 1044. L’opinió publicada, 1057. El control de la informació, 1065. La premsa i les institucions, 1082. Un producte de consum popular, 1097. Els lectors de la premsa, 1105. La presència del català, 1114. Capítol 13. Anàlisi i classificació dels fulls informatius.......................................................

1119

Els trets que defineixen la premsa, 1119. Delimitació de l’objecte d’estudi, 1123. Proposta de classificació, 1128. Els gèneres periodístics a l’època Moderna, 1132. Les característiques formals de les notícies, 1147. Anàlisi quantitativa de la producció, 1152. Capítol 14. El contingut de la premsa publicada a Barcelona............................................

1167

Viatges, matrimonis i funerals, 1167. Notícies de temàtica militar, 1183. Guerra de Devolució, 1187. Guerra de Creta, 1188. Tercera Guerra Anglo-Holandesa, 1189. Guerra Turco-Polonesa, 1190. Guerra d’Holanda, 1191. Guerra de les Reunions, 1202. Gran Guerra Turca, 1207. Guerra de Morea, 1227. Revolució Gloriosa i Guerra dels Dos Reis, 1230. Guerra dels Nou Anys, 1234. Guerra de Successió, 1250. Els anys de postguerra, 1302. Guerra de la Quàdruple Aliança, 1307. Epíleg: l’abdicació de Felip V, 1311. Conclusions..............................................................................................................................

1313

L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps

Xevi Camprubí

Volum II

L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps

Xevi Camprubí i Pla

Volum II (Annexos) Tesi doctoral dirigida pel doctor Agustí Alcoberro i Pericay Programa de doctorat Societat i Cultura Falcultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona 2013

ÍNDEX

ANNEX 1.

Catàleg de la premsa publicada a Barcelona…………………...........

ANNEX 2.

Repertori d’obres no periodístiques..............................................................

5

827

TEXT COMPLET

RESUM

PROPERAMENT

www.tdx.cat/handle/10803/129516

www.raco.cat/index.php/Pedralbes/issue/view/23430/showToc

http://www.fundacionoguera.com/publicacions.asp?idc=4

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.