La Sagrera : del Rec Comtal al TGV

Share Embed


Descripción

,..

©Autors

Xavier Basiana Martí Checa Joan Miquel Palomar Pere Sola Joaquim Terré

Disseny grafic Fotografia Correcció de textos Fotomecanlca

i impressió Dlpósit

Xavier Basiana Mariano Andreani i Xavier Basiana Euqenia Ustrell i Enric Prats Trama Tecnic • Lauser impressors

Legal

B-18.266-97

ISBN

84-922646-0-8

Edita

Xavier Basiana & vers.art Josep Estivill, 57 baixos 08027 Barcelona Tel. 3407468 Fax 408 30 78 E-mail [email protected]

Primera edició: 20 d'abril de 1997 100 anys després de I'annexió de Sant Martí de Provenr;:als a la ciutat de Barcelona

COPYRIGHT deis textos i les lllustracions. Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ésser reproduida, ni sencera ni una part, ni en registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació, de cap manera ni per cap mitjá, tant si és gráfic com eléctric, fotoquímic, mecánic, óptic, magnétic, per fotocopia, o qualsevol altre, sense la previa autorització escrita deis autors.

/

INDEX Próleg

7

Elsautors

Espai medieval

9

Nelida Celma i Yolanda Serrano Martí Checa

Carrers i places

13 31

Joaquim Terré

La Sagrera, paisatge industrial

45

Joan Miquel Palomar

Lesindústries

49

Martí Checa

Botigues i cornercos

71

Joaquim Terré

83

Pere Sola

115

Joan Miquel Palomar

123

Martí Checa

151

Joan Miquel Palomar

Associacions i entitats (1975-19971

153

Martí Checa

Vida quotidiana

163 173 177

Joaquim Terré i Xavier Basiana

Sant Martí de Proven
Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.