1988: Llenguatges naturals i artificials. El seu poder i aplicació educativa

October 6, 2017 | Autor: Xavier Laborda | Categoría: Education, History of Education, Computers in Education
Share Embed


Descripción

L'EDUCACIÓ fMVANT LA INfORMATICA ,.

DAIIAN; tgUCttC/ó INFOFlrVlA rICA "'19"el A"gol AGUA""L". 8e90iia GRos 1'v119Uell'v1A.RiíNE:Z (E:Cls.) MlglJe/4r¡

JalJrnege' 40(1$1'1 .IIO(l4~Elcs ~afnóf1 "Ic~ Cl!!l4e/,J o.tnlftlJ l.uJ.4. .::i:,fia

.~Z:1'O Q4IlCl4 .GIlOS ~"'08

~~""6IJ .~

l.4S01l&-4 Ó

PEZ .~~Pl! 1)1:",.4>-

,

',

~1fA;;:~

,

"...~' ~::",!o

1:f1. ~~

,

,

..,suez

~yr"'Q4s

Ittt-.

-~~,

7

PPU 1
Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.